Silent Music 5


Silent Music 5
 
   
 
Silent Music 5, verzameld in 1999

De eerste drie delen geven voor mij het gevoel van verbaasd rondkijken in een hemelse omgeving weer. Het vierde deel geeft weer hoe gevoelens van "aards" verdriet en gemis getransformeerd kunnen worden. De laatste delen beschrijven het verblijven in de hemelse omgeving.

 

 


De knoppen hieronder kunt u aanklikken om een langer fragment van elk deel te beluisteren.

Rob Schlebaum, 2014