Silent Music 6
 


Verzameld in 2000, 7 delen, 49 minuten.

Het eerste deel geeft de ademloze verwondering over het hemelse Licht weer. De "ruimte" waarin ik rondkeek leek van Licht gemaakt te zijn, de zang van duizenden engelen vervulde mijn wezen.

Het derde deel is een Ave Maria, een lofzang voor de vrouwelijke zijde van de Al-wat-is.
De delen 4-6 vertellen over de gevoelens van heimwee naar de prachtige ervaring, toen ik weer eenmaal "hier" was. Geleidelijk krijgt de herinnering een plaats.

Het laatste deel bezingt als een Psalm de "Hoogste Hemelen".


 
 
 

De knoppen hieronder kunt u aanklikken om een langer fragment van elk deel te beluisteren.
 

Rob Schlebaum, 2014