Over mijn BDE 
Silent Music

Ruim 27 jaar geleden had ik een "Bijna-Dood-Ervaring". In de eerste jaren ná die ervaring kon ik er nauwelijks over praten. In het begin heb ik zelfs geprobeerd de ervaring te "vergeten" of rationeel te ontkennen. Omdat de schoonheid van de ervaring en de grootsheid van de gevoelens zich uiteindelijk niet lieten ontkennen werd ik uiteindelijk "gedwongen" mijn innerlijke verscheurdheid onder ogen te zien en alle tegenstrijdige gevoelens te accepteren en een plaats te geven.

Het is naar mijn gevoel nog steeds nauwelijks mogelijk in woorden iets zinnigs over de ervaring te vertellen, elke formulering schiet te kort of is te banaal. Als ik toch probeer de voor mij belangrijkste boodschap van de ervaring onder woorden te brengen dan is dat dat alles wat ik in dit leven ervaar dat niet Liefde is op de een of andere manier een voortbrengsel van mijn denken en ego is.

De enorme discrepantie tussen de onvoorwaardelijke Liefde die ik tijdens de ervaring weer geheel mocht herkennen en de haat, liefdeloosheid en moord en doodslag die ik hier weer zag maakte het moeilijk die boodschap vast te houden. Bovendien was er de eerste jaren een onbeschrijfelijk groot heimwee naar de gevoelens van de ervaring.
Toen ik tien jaar na de ervaring serieus begon mijn tegenstrijdige gevoelens onder ogen te zien, hoorde ik plotseling muziek die ik kon vastleggen. Als musicus had ik met de technische kant hiervan geen probleem. Deze muziek verzachtte de pijn van mijn negativiteit zó dat ik bij mijn gevoelens kon blijven en weer leren er zonder oordeel naar te kijken.
Het was wel even wennen dat ik me bij het vastleggen van de muziek helemaal niet met de inhoud kon of mocht bemoeien: dan verdwenen de klanken weer; na een korte tijd was dat gelukkig geen probleem meer en bleef de muziek stromen.

Na enige tijd drongen vrienden er op aan de muziek ook naar buiten te brengen en dat doe ik sindsdien, meestal onder de titel "Silent Music"; deze titel geeft voor mij het beste weer hoe ik tijdens de hemelse ervaring ook muziek gewaar werd: niet met de oren te horen, maar alle vezels van de ziel vervullend, verwarmend en koesterend.

Weer enige tijd later ontstonden er ook schilderijen waarmee ik iets van de schoonheid van de hemelse ervaring opnieuw kon beleven en laten zien. Voorbeelden van deze schilderijen kunt u zien op de site Kleuren van Licht
© Rob Schlebaum, 2009